Đinh Quang Linh

Giảng Viên

Bộ môn: Trống
Tốt nghiệp: Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương.
4 năm kinh nghiệm giảng dạy.