Nguyễn Hào Quang

Giảng Viên

Bộ môn: Piano
Tốt nghiệp Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành Piano cổ điển
Du học tại Châu Âu 2 năm
2019: Giảng viên piano cổ điển tại Tiến Thành Music School
***
Chúng ta cùng nghe Hào Quang biểu diễn bài MARIAGE D’AMOUR