Lương Thanh Huyền

Giảng Viên

Bộ môn: Piano
Tốt nhiệp trường Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam.
Đã có 12 năm kinh nghiệm giảng dạy và biểu diễn.