Nguyễn Phương Nga

Giảng Viên

Bộ môn: Guitar
Tốt nghiệp Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam.
4 năm kinh nghiệm biểu diễn và giảng dạy.