Nguyễn Vân Mai

Giảng Viên

Bộ môn: Violin
Tốt nghiệp Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam
Kinh nghiệm 6 năm giảng dạy