Trần Ngọc Linh

Giảng Viên

Bộ môn: Guitar
Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
4 năm kinh nghiệm giảng dạy.