Trần Quang Vinh

Giảng Viên

Bộ môn: Guitar
Tốt nghiệp Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam.
Kinh nghiệm 5 năm giảng dạy.