Vũ Thị Hương

Giảng Viên

Bộ môn: Organ
Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương.
Kinh nghiệm giảng dạy: 5 năm