Khóa học và Đào tạo Luyện Thi chứng chỉ quốc tế LCM

Tiến Thành Music là đại diện chính thức nhiều chương trình giáo dục quốc tế, đồng thời tổ chức quản lý các khóa học theo đúng tiêu chuẩn và chất lượng của những chương trình này. Sau đây là chương trình TTMS  đã và đang phát triển tại Việt Nam:

CHƯƠNG TRÌNH LONDON COLLEGE OF MUSIC (LCM) UNIVERSITY OF WEST LONDON

LCM là trong những học viện âm nhạc lớn và lâu đời nhất nước Anh, được thành lập từ năm 1887. Ngày nay, LCM là một phân khoa chuyên ngành âm nhạc, kịch nghệ và Anh ngữ của Univerity of West London.

1. Về Chương Trình Giáo Dục Âm Nhạc LCM: LCM bao gồm hầu hết các bộ môn trong cả hai lãnh vực Lý thuyết và Thực hành, cả hai thể loại Âm nhạc Cổ điển (Classical music) và Âm nhạc Phổ thông (Popular Music)

 • Lý Thuyết (Theory): Lý thuyết Âm nhạc Cổ điển – Lý thuyết Âm nhạc Phổ thông – Sáng Tác…
 • Thực Hành (Practical):
  Âm nhạc Cổ điển (Classical Music): Pianoforte – Bộ Dây (Strings bao gồm Violin, Viola…) – Bộ Gỗ (Woodwind  bao gồm Flute, Clarinet…) – Bộ Đồng (Brass bao gồm Trumpet, Trombone…) – Classical Guitar – Thanh nhạc Cổ điển (Classical Vocals) – Chỉ huy (Conducting) – Dạy nhạc cụ (Musical Instrument Teaching) …
  Âm nhạc Phổ Thông và Theo xu hướng (Popular Music): Pop/Jazz Piano – Electronic Organ – Electronic Keyboard – Acoustic Guitar – Electric Guitar – Thanh nhạc Pop (Pop Vocals) – Rock Guitar – Drum Kit – Dạy nhạc cụ (Musical Instrument Teaching)

2. Về các trình độ LCM

 1. LCM phủ đều các trình độ từ Mầm non – Sơ cấp – Trung Cấp – Đại học và         Sau Đại học
 2. Giá trị Quốc Tế: mỗi trình độ của LCM tương ứng với khung trình các khung trình độ quốc tế và được quốc tế công nhận (internationally recognized)
 3. Khung Trình độ:

 

3. Về nội dung dạy & học:  Mỗi trình độ tất cả các bộ môn thực hành từ Step – Grade 8 được dạy & học 5 nội dung chiếm tỉ trọng theo bảng sau:

4.    Về Giáo trình đào tạo Chứng chỉ LCM Mỗi trình độ sử dụng các giáo trình sau:

 • Giáo trình thực hành bộ môn theo trình độ của Tiến Thành Music: bao gồm Bài tập Kỹ Thuật (Technical work), Bài tập Thị tấu (Sight Reading), Bài luyện Tai nghe (Ear Training)
 • Handbook bộ môn theo trình độ của LCM: bao gồm các tác phẩm biểu diễn theo 3 danh mục A, B, C.
 • Lý thuyết âm nhạc (classical hoặc popular music) của Tiến Thành Music

5.    Về Giảng viên:

 • Trình độ giảng viên cho mỗi trình trình độ được quy định như sau:
  1. Từ Step đến Grade 6: Giảng viên cấp DipLCM in Teaching
  2. Từ Grade 7 đến DipLCM: Giảng viên cấp ALCM in Teaching
  3. ALCM: Giảng viên cấp LLCM
  4. LLCM: Giảng viên cấp FLCM
 • Các trình độ tương đương với các trình độ (5.1) cần phải được Tiến Thành Music kiểm định và xác nhận.
 • Giảng viên phải được huấn luyện các quy trình tổ chức dạy & học theo cách thức quản lý của TTMS

6. Về Đánh Giá Chất Lượng

 • Kiểm tra chất lượng theo hệ thống VTMS (Tiến Thành Music School):
  1. Theo tiêu chuẩn và tiêu chí LCM
  2. Hội Đồng Giám Khảo TTMS
  3. Trình độ: từ Step – Grade 8 (Lý Thuyết & Thực Hành)
  4. Chứng chỉ TTMS
 • Kỳ thi Âm nhạc Quốc Tế LCM (London College of Music Examinations)
  1. Hội Đồng Giám Khảo Quốc tế LCM
  2. Trình độ: từ Step – Grade 8, Đại học và Sau Đại học (Lý Thuyết & Thực Hành)
  3. Chứng chỉ và bằng cấp Quốc tế LCM

Tin liên quan